Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Lustracja w Polskich Związkach Sportowych

20:45 15 grudnia 2017
WIKIPEDIA/ ADRIAN GRUCYK/ CC BY-SA 3.0 PL
W dniu 12 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z art. 4 ustawy Minister Sportu i Turystyki, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, powiadomił członków zarządów Polskich Związków Sportowych o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformował o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Członkowie zarządów PZS urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia przekazanego przez Ministra Sportu i Turystyki. Minister Sportu i Turystyki skierował zawiadomienia do 440 członków zarządów PZS. Do dnia 13 grudnia 2017 r. oświadczenie lustracyjne (351) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (46) złożyło 397 członków zarządów PZS.

W jednym przypadku wpłynęła informacja o rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji z uwagi na łączenie stanowisk. Należy zatem stwierdzić, że oświadczeń lustracyjnych lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Minister SiT nie otrzymał od 42 członków zarządu. Ponadto 24 oświadczenia lustracyjne zostały złożone po terminie.

Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. W związku z powyższym 66 osób utraci pełnioną dotychczas funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego. 276 oświadczeń złożonych w terminie nie budzi zastrzeżeń i mogą być przekazane do IPN. W pozostałych przypadkach (51) oświadczenia są niejednoznaczne lub nie mają wpisanych nr PESEL i/lub nr dowodu osobistego.

Źródło:

Wczytuję ocenę...


Jan Paweł II - O Solidarności
Wczytuję komentarze...
Najnowsze