Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W programie uczestniczy 30 tys. osób

AR 9:44 26 stycznia 2021
edną z grup, która korzysta ze wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej, jest młodzież szkolna, ucząca się w klasach wojskowych. pixabay.com
30 tysięcy – tyle właśnie osób uczestniczy w programach koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Instytucja, która z jednej strony została powołana do zmienia systemu rekrutacji w Wojsku Polskim, z drugiej koordynuje działania tysięcy osób zgromadzonych wokół projektów dla młodzieży szkół średnich, studentów uczelni wyższych, członków organizacji proobronnych właśnie podsumowuje pierwszy rok swojej działalności.

Tylko 12 miesięcy wystarczyło, żeby zmienić siedem rozporządzeń i decyzji mających wpływ na rekrutację, uruchomić resortowy Portal Rekrutacyjny WP, który zgromadził 17 tys. osób, przygotować Wojskowe Centra Rekrutacji, które przez kilka miesięcy przepracowały blisko 400 dni i przyjęły prawie 6000 zainteresowanych służbą, a wreszcie wydać 3500 kart powołań. Nie można zapomnieć o uruchomieniu w 16 szkołach programu CYBER.MIL z Klasą, 130 Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz modułu oficerskiego dla studentów uczelni cywilnych. Przygotowano i przeprowadzono 7 konkursów na przekazanie mienia ruchomego o łącznej wartości pół miliona złotych, wprowadzono ubiór ucznia w klasach wojskowych i wiele innych równie ważnych projektów. 

Jedną z grup, która korzysta ze wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej, jest młodzież szkolna, ucząca się w klasach wojskowych. Uczestniczy ona w trzech programach. Pierwszy to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie stopniowo wygaszany. Jego miejsce zajmie uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program „Oddziały Przygotowania Wojskowego”, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. To łącznie 10 921 uczniów uczących się 440 klasach z blisko 200 szkół w całej Polsce.  MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub umundurowania. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej. Po zakończeniu edukacji chętnym absolwentom oferowane jest odbycie skróconej służby przygotowawczej, a po jej odbyciu - możliwość zostania żołnierzem. Trzeci z programów to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program ruszy od nowego roku szkolnego. Zakwalifikowało się do niego 16 szkól.

Kolejna grupa to studenci, którzy biorą udział w ochotniczym programie Legia Akademicka. Chętni mają możliwość ukończenia modułu podstawowego, który kończy się przysięgą i otrzymaniem stopnia szeregowego rezerwy, lub podoficerskiego, po którym będzie można zostać kapralem rezerwy. Do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło plisko 13 000 studentów z ok. 70 uczelni, 7412 z nich złożyło przysięgę wojskową, a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5848 studentów. To realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. W obecnym roku akademickim wprowadzono również moduł oficerski. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Trzecią grupę wsparcia realizowanego przez MON za pośrednictwem Biura stanowią członkowie organizacji proobronnych. Swoją przydatność proobronni potwierdzili m.in. włączając się w działania antypandemiczne. Angażowali się w pomoc w codziennych czynnościach osobom starszym, samotnym oraz chorym, wsparli pracę szpitali i placówek medycznych, oddawali honorowo krew. Podstawową formą współdziałania MON z organizacją proobronną pozostaje możliwość podpisania porozumienia o współpracy. Reguluje ono m. in. organizację wspólnych przedsięwzięć, obchodów świąt czy szkoleń. Z końcem ubiegłego roku wprowadzono dodatkowo możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej. Dzięki niej stowarzyszenia i fundacje posiadające certyfikowanych instruktorów będą mogły włączyć się w proces szkolenia uczniów klas mundurowych. W zamian będą mogły liczyć na szkolenia z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu i kadry jednostek wojskowych oraz wsparcie w realizacji zadań statutowych. Istotnym wsparciem dla organizacji jest ponadto możliwość nieodpłatnego przekazywania im mienia wycofywanego z użytkowania w Siłach Zbrojnych. W 2020 roku nieodpłatnie przekazano łącznie 386 jednostek sprzętu wojskowego dla 24 podmiotów wnioskujących. Wśród beneficjentów były m.in. jednostki strzeleckie. Współpraca z Biurem daje organizacjom także możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych. Na rok 2021 zaplanowano kilka kursów specjalistycznych, w których udział wezmą przedstawiciele 27 organizacji proobronnych.

Współpraca ze szkołami, uczelniami i organizacjami proobronnymi wpisuje się w działania zmierzające do pozyskiwania kandydatów do Sił Zbrojnych. Poza koordynowaniem wspomnianych programów Biuro w tym obszarze podjęło także działania zmierzające do skrócenia i uproszczenia procesu rekrutacji. Dużą część procedur przeniesiono do sieci. M.in. powołano Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego, na który od września założyło konto już ponad 17 tys. osób. Uruchomiono też mobilne Wojskowe Centra Rekrutacji, które były czynne przez 366 dni, a odwiedziło je 5821 osób.  Skrócono też procedury związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi. W efekcie sama rekrutacja skróciła się średnio o 140 dni. W rezultacie tych działań 3387 ochotnikom wydano karty powołania na szkolenie, a 5341 osób jest w trakcie procedury powołania.

Źródło: materiały prasowe

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze